• سیدحسین قوامی

    قلم اندیش
  • قلم اندیش

    سیدحسین قوامی

درباره ما

سیدحسین قوامی متولد ششم خرداد سال ۱۳۵۸، روزنامه نگار، (+) استاد دانشگاه (+) و مدیر روابط عمومی (+) است. وی کارشناسی را در رشته مهندسی و کارشناسی ارشد را در رشته علوم ارتباطات اجتماعی به اتمام رساند و هم اکنون تمام کار و تلاش و مطالعاتش در زمینه ارتباطات، روابط عمومی و روزنامه نگاری متمرکز است. مقاله وی با عنوان «تاثیر رسانه های نوین بر تولید محتوا و انتقال پیام» به عنوان مقاله برتر در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ارائه شد و …

چند رسانه ای

مهارت‌ها

روابط عمومی
روابط عمومی
100%
روزنامه نگاری
روزنامه نگاری
100%
نویسندگی
نویسندگی
100%
عکاسی
عکاسی
90%
طراحی و گرافیک
طراحی و گرافیک
80%
کارگردانی و فیلمسازی
کارگردانی و فیلمسازی
50%

دوره‌های آموزشی

قلم اندیش با پشتوانه دانش و تجربیات ارزشمند، آماده برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی است

آخرین نوشته ها

قیچی چالش جدید روابط عمومی!

💠 قیچی چالش جدید روابط عمومی! ✍ سیدحسین قوامی: گاهی جزییات کوچکی مثل یک “قیچی” می‌تواند آبروریزی بزرگی مثل بر هم زدن مراسم افتتاحیه را در پی داشته باشد؛ و مهمترین وظیفه یک روابط عمومی کارآمد توجه به همین جزییات

سلام بر کلاب هاوس

شبکه اجتماعی جدید یعنی ارتباطات بیشتر برای تک تک مردم و این یعنی مژده افزایش قدرت تک تک شهروندان.

جزوه مبانی و اصول روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارد. ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ را می توان در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ، ﺑﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دوﻟﺘﯽ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان، ﻣﺼﺮ، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد. ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ

  • درباره ما
  • چند رسانه ای
  • مهارت‌ها
  • دوره های آموزشی
  • آخرین نوشته‌ها