کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

فعالیت سیدحسین قوامی

آخرین مطالب

ارائه مقاله «تاثیر رسانه های نوین بر تولید محتوا» در کنفرانس روابط عمومی ایران

مقاله «تاثیر رسانه های نوین بر تولید محتوا و انتقال پیام» به عنوان مقاله برگزیده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ارائه شد.   مقاله «تاثیر رسانه های نوین بر تولید... بیشتر بخوانید