کانال تلگرامی قلم اندیش

به کانال تلگرامی دنیای ارتباطات (قلم اندیش) بپیوندید

نشانه های تصویری / گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی

  نشانه تصویری، نشانه‌ای است که میان صورت و مفهوم آن شباهتی عینی و تقلیدی است.

Read more

پیام چیست، گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی

  بخش پیام های کلامی از کتاب “ارتباط شناسی” نوشته دکتر مهدی محسنیان راد مبحث پیام را با این پرسش، “دیوید برلو” آغاز می‌کنیم که چه عواملی در پیام وجود دارد که می‌تواند منتج به تأثیرهای مطلوب و مورد نظر شود؟ او پیام را چنین تعریف می‌کند: «یک تولید عملی و فیزیکی از منبع رمزگذار» …

Read more