آژیر قرمزی که می شنوید، نشانه تهاجم رسانه ها به واقعیت است!

سیدحسین قوامی: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۶) روزنامه های وطن امروز و شرق برای یک تصویر و رویداد مشترک، دو تیتر کاملا متفاوت منتشر کردند.

روزنامه شرق در روتیتر خود آورده: “تلاش سران اروپا برای حفظ برجام” و در تیترش نوشته است: “هرکاری برای حفظ برجام می کنیم”. در حالی که روزنامه وطن امروز برای همان عکس با تیتر “هم آوازی”[با ترامپ] نوشته است که “سران آلمان، فرانسه و انگلیس در نشست اتحادیه اروپا خواستار افزایش فشار به ایران در حوزه های موشکی و منطقه ای شدند”

امروزه با شکل گیری دهکده جهانی، بخش بسیاری از شناخت و آگاهی های افراد درباره پدیده ها، رویدادها، فرهنگ ها، ملت ها و سایر واقعیت های جهان با واسطه و غیر مستقیم شده است. به گفته والتر لیپمن، “تصویر ما از جهان، غیر مستقیم و توسط کس دیگری فراهم شده است.” (سورین و تانکار، ۱۳۸۴:۴۶۷)

لذا چه بخواهیم و چه نخواهیم، رسانه های جمعی میان ما و واقعیت، واسطه شده اند و به دلایل متعددی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و…) واقعیت را آنگونه که تمایل دارند بازنمایی می کنند، نه آنگونه که وجود دارد. لذا با انحرافی فراتر از دروازه بانی خبر، وارد محدوده نا ایمن آپارتاید رسانه ای و کانالیزه و تفسیر به رای کردن رویدادها شده اند.

در چنین بزنگاهی، تنها حربه و سپر دفاعی مخاطبان در مقابل هجمه رو به ازدیاد امپراطوری رسانه ها، “سواد رسانه ای” است تا مقهور بزک و برجسته سازی کاذب رسانه ها نشوند و اجازه ندهند رسانه ها با تکرار و تکرار اخباری که تنها بخشی از آن واقعیت دارد، بر شناخت، نگرش و تعیین اولویت های ذهنی شان تاثیر بگذارند.