هدف از انتشار نشریه داخلی

روابط عمومی موظف است اهداف کوتاه مدت و بلند مدت انتشار نشریه را پیش از انتشار، تدوین و تبیین کند تا در خلال انتشار دچار گمراهی یا خطا نشود و در حین راه بخشی از مخاطبان خود را از دست ندهد.

حسین قندی

 

روابط عمومی ضمن آگاهی یافتن از نظرات کارکنان و مدیران درباره نشریه دلخواه آنان، باید به این نکات توجه کند و در انتشار نشریه آنها را به مورد اجرا درآورد:

۱- آگاه کردن کارکنان از عملکرد و پیشرفت های سازمان

۲- آگاه کردن کارکنان از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان

۳- آموزش کارکنان از طریق نوشته های مختلف مانند مقاله، گزارش های گوناگون، مصاحبه و حتی داستان و حکایت

۴- آگاه کردن مدیران از وضع کارکنان و نحوه کارکرد آنان

۵- آگاه کردن کارکنان از خواست‌های مدیران برای بالا بردن کیفیت فعالیت‌های سازمان

۶- تهیه مطالبی برای سرگرمی کارکنان و ایجاد همدلی بین آنان.