متن رادیویی هفته دفاع مقدس

سیدحسین قوامی: مقدمه و موخره متنی که به مناسبت هفته دفاع مقدس برای رادیو نوشتم:

باسم رب الشهدا و الصدیقین …

سلام بر پویندگان راه شهادت، سلام بر اسطوره‌های شجاعت، سلام بر بازیگران عرصه شهامت، سلام بر مجسمه‌های صلابت، سلام بر یادگاری‌های جراحت و سلام بر یادگاران جبهه و اسارت.

سلام بر ساحل خروشان بهمنشیر، سلام بر امدادهای بی‌تأخیر، سلام بر آیه‌های بی‌نیاز از تفسیر، سلام بر جوانان سمیع و بصیر، سلام بر یک نوجوان و هزار اسیر، سلام بر پیرمندان دل‌شیر.

با سلام بر حماسه‌سازان و دست شستگان از جسم و جان و سلام به شما دوستان و همراهان گرامی و عزیز، یاد و خاطره و پهلوانان شهید و قهرمانان جاوید ایران زمین را گرامی داشته و بر روح پر فتوح شهیدان و امام شهیدان صلوات می‌فرستیم …

.

.

.

در پایان، این یادنامه شجاعت و شهامت را با سلام دوباره بر راست قامتان تاریخ به پایان می‌بریم، با سلام دوباره به جان بر کفان مجاهد و شهیدان شاهد، بر آنان که رفتند تا برای همیشه بمانند و چون خورشیدی بی فروغ بر جان خاکیان بتابند.