ارتباطات سازمانی

پیگیرى‌هاى روانشناسى نشان مى‌دهد تا ۷۵% هزینه‌های ناپیدا و ناخواسته در سازمان‌ها به ارتباطات غیر موثر ربط دارد.

«فرد لوتانز» ۴۵۰ مدیر را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسید که مدیران اثربخش، مدیرانی هستند که ارتباطات قوی‌‌تری با کارکنان خود دارند.

ویژگی مدیران ارتباط گر اثربخش:

الف) تحقق اهداف سازمان با استانداردهای کمی و کیفی بالا.

ب) ایجاد رضایت و تعهد کاری در کارکنان 

فردی که نتواند با مجموعه اش ارتباط برقرار کند، ناموفق نخوانید، بلکه بهتراست بگوئید او اصلا در سازمان وجود ندارد.

دوره های آموزشی قلم اندیش