چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند

چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند … در این پاییز غم‌انگیز نیز قرعه فال به نام گل دیگری افتاد و فرزانه ای گرانقدر و گران سنگ از میان مان رفت.  

اصول ۹ گانه روزنامه‌نگاری

ارسال شده در: ژورنالیسم | ۰

روزنامه نگاری – ترجمه: امید جهانشاهی در سال ۱۹۹۷ موسسه «پیو» برای تعیین و شناسایی اصولی برای روزنامه‌نگاری از شهروندان و اهالی خبر  تحقیقی انجام داد. از جمله نتایج این تحقیق گسترده انتشار ۹ اصل برای روزنامه‌نگاری بود. این موارد … ادامه یافت

مطبوعات آموزشی ایران از آغاز تا کنون

ارسال شده در: تاریخ مطبوعات, ژورنالیسم | ۰

روزنامه نگاری – محمد دشتی / الهام مرادی این مجموعه مقاله سعی دارد به اختصار و کوتاه نگاهی به مطبوعات آموزشی در ایران داشته باشد –  که البته عنوان مطبوعات آموزشی خود نیز شاید عنوانی رسا برای همه آنچه در … ادامه یافت

خبرنگاری شبکه‌ای

ارسال شده در: ژورنالیسم | ۰

روزنامه نگاری – امید جهانشاهی اگر این اصل بدیهی را درک کنیم که صنعت خبر و حرفه خبرنگاری همیشه فرزند زمان خود است؛ بی شک به تدریج و در آینده ای نه چندان دور این صنعت را باید در جامه … ادامه یافت

1 2