چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند

چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند … در این پاییز غم‌انگیز نیز قرعه فال به نام گل دیگری افتاد و فرزانه ای گرانقدر و گران سنگ از میان مان رفت.

  Continue reading “چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند”

اصول ۹ گانه روزنامه‌نگاری

روزنامه نگاری – ترجمه: امید جهانشاهی

در سال ۱۹۹۷ موسسه «پیو» برای تعیین و شناسایی اصولی برای روزنامه‌نگاری از شهروندان و اهالی خبر  تحقیقی انجام داد. از جمله نتایج این تحقیق گسترده انتشار ۹ اصل برای روزنامه‌نگاری بود. این موارد مبنای تالیف کتاب «اصول روزنامه‌نگاری» بود که تام رزنستال (مدیر مرکز پیو) و بیل کواچ رییس کمیته دغدغه‌های روزنامه نگاران (CCJ) و معاون ارشد موسسه پیو آ‌ن‌را نوشتند. در اینجا این اصول به عنوان خطوط اصلی گزارش اولیه تحقیق ذکر می‌شود. Continue reading “اصول ۹ گانه روزنامه‌نگاری”

مطبوعات آموزشی ایران از آغاز تا کنون

روزنامه نگاری – محمد دشتی / الهام مرادی

این مجموعه مقاله سعی دارد به اختصار و کوتاه نگاهی به مطبوعات آموزشی در ایران داشته باشد –  که البته عنوان مطبوعات آموزشی خود نیز شاید عنوانی رسا برای همه آنچه در این نوشته می‌آید نباشد ولی، تلاش شده است، به نوعی حلقه اتصالی بین محتوای این نشریات به لحاظ موضوعی باشد از سویی دیگر این نوشته کوتاه ادعای پژوهش و تحلیلی کامل و دقیق در این زمینه را ندارد بلکه این مختصر، سیاهه‌ای از تاریخ مفصل نشریاتی است که با شدت و ضعف‌هایی، نگاه یا نیم نگاهی به مدرسه و آموزش داشته اند. Continue reading “مطبوعات آموزشی ایران از آغاز تا کنون”

خبرنگاری شبکه‌ای

روزنامه نگاری – امید جهانشاهی

اگر این اصل بدیهی را درک کنیم که صنعت خبر و حرفه خبرنگاری همیشه فرزند زمان خود است؛ بی شک به تدریج و در آینده ای نه چندان دور این صنعت را باید در جامه جدیدی دید: رسانه‌های اجتماعی. Continue reading “خبرنگاری شبکه‌ای”