نقش شبکه های اجتماعی در انقلاب مصر

این نوشتار پژوهشی در راستای بررسی نقش شبکه های احتماعی در انقلاب مصر می باشد . اعتراضاتی که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر با هدف سرنگونی دولت حسنی مبارک صورت گرفت  ، پرسش‌های مهمی را درباره نقش رسانه ها … ادامه یافت

مخدری به نام فوتبال؟!

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب «دیالکتیک روشنگری» با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ و فرهنگ توده» می گویند:  که صاحبان قدرت و سرمایه با تولید محصولات تخدیر کننده، سعی در فراموش کردن تناقض موجود بین «آنچه هست» با «آنچه … ادامه یافت

نظریه مارپیچ سکوت

رسانه ها قدرت زیادی دارند تا آنجا که می توانند شما را جادو کنند و سررشته افکارتان را در دست بگیرند. اما اگر به آنها علاقه ای نداشته باشید، اگر نتوانند شما را جادو کنند و اگر نتوانند در عقایدتان … ادامه یافت

1 2 3 4 5 6