برگزاری نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت های روابط عمومی

نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت‌های روابط‌عمومی با مشارکت بیش از ۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی ۲۲ دی ۱۳۹۲ یعنی یک روز قبل از برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در هتل ارم تهران با حضور استاد … ادامه یافت

اصول و مبانی روابط عمومی

احمد امیرصالحی – معصومه میرگلوبیات کار و زندگی در دنیای به شدت متحول و متغیر کنونی، بدون سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی بسختی امکان‌پذیر است.