مخدری به نام فوتبال؟!

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب «دیالکتیک روشنگری» با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ و فرهنگ توده» می گویند:  که صاحبان قدرت و سرمایه با تولید محصولات تخدیر کننده، سعی در فراموش کردن تناقض موجود بین «آنچه هست» با «آنچه … ادامه یافت

نظریه مارپیچ سکوت

رسانه ها قدرت زیادی دارند تا آنجا که می توانند شما را جادو کنند و سررشته افکارتان را در دست بگیرند. اما اگر به آنها علاقه ای نداشته باشید، اگر نتوانند شما را جادو کنند و اگر نتوانند در عقایدتان … ادامه یافت

انبوه خلق و تقلید

این اصطلاح توسط گوستاو لوبون، جامعه شناس فرانسوی مطرح شد که نظریات وی در زمینه روانشناسی اجتماعی مشهور است. منظور از انبوه خلق عده‌ای از افراد هستند که در عمل مشخصی یا بروز حادثه‌ای گرد هم می‌آیند و دارای ویژگی‌هایی … ادامه یافت

1 2