روابط عمومی و جایگاه آن در بازاریابی

ارسال شده در: تبلیغات, روابط عمومی | ۰

نویسنده: احسان فقیهیان در حال حاضر به هرسویی که نگاه می کنیم شاهد اجرای برنامه های مختلف بازاریابی با محوریت تبلیغات برای اطلاع رسانی، تشویق و ترغیب خریداران هستیم، در این میان برنامه های روابط عمومی به عنوان ابزارهای کارآمد … ادامه یافت

1 2 3