دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی برگزار شد

دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی صبح روز پانزدهم شهریور ماه با حضور محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور،‌ مدیران و کارشناسان روابط عمومی؛ رسانه و ارتباطات و دیگر دست‌اندرکاران این حوزه برگزار شد. Continue reading “دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی برگزار شد”

چک لیست ارزیابی همایش های بین المللی

چک لیست ارزیابی  همایشهای بین المللی   برگزار شده توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

 

 

 

 

بنام خدا

 

چک لیست
ارزیابی همایشهای
بین المللی

 

 

برگزار شده توسط

 

 

دانشگاهها و مراکز تحقیقات علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کشور

۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری

مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

(واحد ارزشیابی و نظارت)

 

ویرایش اول: ۶/۲/۹۳

 

تاریخ ارزیابی :

الف ) اطلاعات عمومی برگزاری گردهمایی
بین المللی

عنوان گردهمایی :

موضوع گردهمایی :

تاریخ و طول مدت برگزاری :

محل برگزاری :

محل دبیرخانه گردهمایی :

نام دانشگاه /مرکز تحقیقات / سازمان برگزارکننده :

نام انجمنهای علمی همکار :

نام رئیس گردهمایی:

زبان کنگره:

شماره و تاریخ
مجوز بازآموزی :

تعداد نمایشگاههای برگزار شده (
مستندات ضمیمه گردد )

تعداد
کارگاههای برگزار شده ……

تعداد شرکت کنندگان در مجموعکارگاهها ……..

برنامه
شاملاسامی مدرسین و
لیست شرکت کنندگان در کارگاههای برگزار شده ضمیمه گردد .

نام دانشگاهها /مراکز تحقیقات / سازمانهای دولتی
/غیردولتی همکارعلمی یا اجرایی در
برگزاری (داخلی/ خارجی ) : ( اطلاعات همکاران در جدول ذیل
تکمیل گردد )

جدول شماره ۱ – اطلاعات همکاری برگزارکنندگان گردهمایی

ردیف

نام دانشگاه /مرکز تحقیقات/سازمان

داخلی

خارجی

علمی

اجرایی

مالی

علمی

اجرایی

مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) نحوه عملکرد کمیته علمی
گردهمایی

جدول شماره ۲– مشخصات اعضای کمیته راهبردی

ردیف

نامنام خانوادگی

نام /دانشگاه/ سازمان/
مرکزتحقیقات وابسته

رشته تخصصی

درجه علمی

سمت اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۳– مشخصات اعضای کمیته علمی

ردیف

نامنام خانوادگی

نام /دانشگاه/ سازمان/
مرکزتحقیقات وابسته

رشته تخصصی

درجه علمی

سمت اجرایی

تعداد مقالات داوری
شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٫   گرفتن مقالات از طریق وب سایت ۰

۲٫پاسخ به مولفین ، مبنی بر بررسی مقالات ۰

۳٫   دادن مقالات به تیم بررسی اولیه مقالات ۰

۴٫     گرفتن پاسخ بررسی اولیه از تیم بررسی اولیه
مقالات
۰

۵٫     گرفتن پاسخ بررسی نهایی مقالات از تیم ارتباط با
داوران
۰

۶٫     دادن پاسخ بررسی مقالات به مولفین مبنی بر قبول یا رد
مقاله
۰

۷٫     دادن پاسخ سوالات متفرقه مولفین ۰

۸٫     دادن درخواست شرکت در گردهمایی مولفین به تیم ثبت نام
و پذیرش
۰

۹٫
دادن درخواست شرکت در کارگاههای
آموزشی مولفین به تیم کارگاههای آموزشی
۰

۱۰٫استخراج آمار و طبقه
بندی اطلاعات در رابطه با تعداد و موضوعات مقالات ارسالی
۰

۱۱ارسال آمار استخراج شده به تیم روابط عمومی در دبیرخانه گردهمایی۰

مستندات مربوط به مورد شماره ۱۱ ضمیمه گردد .

ج) اطلاعات شرکت کنندگان در گردهمایی بین المللی

جدول شماره ۴– مشخصات ارائه دهندگان مقالات در گردهمایی

 

ردیف

نحوه ارائه مقاله

تعداد

داخلی

خارجی

کل

۱

سخنران مدعو

 

 

 

۲

مقاله به صورت سخنرانی

 

 

 

۳

مقاله بصورت پوستر

 

 

 

 

تعداد کل

 

 

 

جدول شماره ۵– مشخصات شرکت کنندگان خارجی

ردیف

نامنام خانوادگی

کشور

نام /دانشگاه/ سازمان/
مرکزتحقیقات وابسته

رشته تخصصی

درجه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ) تامین منابع مالی گردهمایی
بین المللی

منابع مالی
گردهمایی به تفکیک موارد ذیل برحسب میلیون
ریال مورد قید گردد .

مستندات مربوطه نیز ضمیمه گردد .

۱٫    میزان حمایت مالی گردهمایی
توسط منابع مالی غیر دولتی

۲٫    میزان منابع دولتی حمایت کننده از
برگزاری گردهمایی

۳٫    میزان درآمد از هزینه ثبت نام

 

 

توجه : درصورتپاسخمثبت۰ (مربعمربوطه ) راعلامتبزنید . خالیبودن۰نشاندهندهعدموجودیااجرایآنبندمیباشد.

هـ) نحوه اطلاع رسانی و برگزاری

در مورد نحوهاطلاع رسانی و
برگزاری هر مورد که انجام شده است
قید گردد .

تصویر مستندات نیز درصورت امکان ضمیمه گردد

۱٫    انتشارات و فراخوان گردهمایی
:

از طریق مطبوعات و نشریات ۰

از طریق صدا و سیما ۰

از طریق سایت گردهمایی ۰

ارسال فراخوان گردهمایی برای افراد، شخصیتها،
سازمانها و مراکز علمی
۰

-انتشار برنامه
اجرایی گردهمایی (جدول زمانی روزهای
برگزاری)
۰

تهیه سربرگ های گردهمایی ۰

چاپ پوستر گردهمایی ۰

آماده سازی کارتهای شناسایی برای مدعوین
و شرکت کنندگان در گردهمایی
۰

 

۲٫     نحوه دعوت و تقدیر :

-تنظیم متن دعوتنامه
شخصیتها و مسئولین استانی و ملی
۰

تهیه و نصب پلاکارد و تراکت در سطح شهر ۰

اعلام آدرس پستی و اینترنتی و شماره تلفن همایش ۰

تنظیم متن تقدیرنامه از نویسندگان مقالات برتر (با
امضای رئیس گردهمایی)
۰

هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات در هنگام برگزاری
همایش برای پوشش خبری از همایش
۰

۳٫     نحوه اجرای گردهمای

– وجود برنامه مدون
گردهمایی
۰

– استقبال از مدعوین
خاص (مقامات کشوری و مدعوین خارجی ) در گردهمایی در
بدو ورود به شهر
۰

– استقرار و اسکان شرکت کنندگان در
محل های تعیین شده
۰

بازدید از برنامه های جنبی
(مانند برگزاری نمایشگاه کتاب همزمان با همایش) و یا
بازدیدها از اماکن دیگر
۰

 

 

– انجام هماهنگی های لازم در خصوص محل
برگزاری گردهمایی (از لحاظ فنی، صوتی،

تصویری، آماده سازی صحنه و دکور و ) ۰

برگزاری
مراسم افتتاحیه
۰

هماهنگی با مسئولین حراست در
خصوص حفظ نظم و امنیت گردهمایی و یا جلوگیری
از ورود افراد غیرمسئول
۰

تعیین و تنظیم محل پارک
اتومبیلهای شرکت کنندگان در گردهمایی استقبال از شرکت
کنندگان در گردهمایی در بدو ورود به محل برگزاری گردهمایی
۰

ارائه کارتهای شناسایی و پکیج حاوی برنامه گردهمایی و
راهنمائیهای لازم به
میهمانان
۰

ی) شیوه
مستندسازی گردهمایی
بین المللی

مستندات هرمورد ضمیمه گردد .

۱٫     انتشار بصورتProceeding ISI0

۲٫     چاپ کتابچه خلاصه مقاله ۰

۳٫     انتشار خلاصه مقالات از طریق website0

۴٫   انتشار خلاصه مقالات بوسیله CD0

 

 

 

 

 

 

نام و نام
خانوادگی تکمیل کننده چک لیست :

 

سمت :

 

امضاء:

 

 

 

نام و نام
خانوادگی رئیس گردهمایی :

 

امضاء:

 

 

 

 

 

نام و نام
خانوادگی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه / مرکز تحقیقات
:

 

امضاء:

 

 

چک لیست برگزاری موفق یک همایش

“چک لیست” یا فهرست اقدامات در هر فعالیتی، یک ضرورت برای ایجاد نظم و عامل موفقیت به حساب می آید. یکی از فعالیتهای عمده در روابط عمومی ها که به لحاظ ماهیت و شکل، در معرض قضاوت آنی هم قرار می گیرد، برگزاری گردهمایی ها است. برای برنامه ریزی و برگزاری موفق یک گردهمایی، وجود فهرست عملیات ضروری است. Continue reading “چک لیست برگزاری موفق یک همایش”

درس‌هایی که برندها باید از چالش سطل یخ بیاموزند

کمپین چالش سطل یخ چهار ویژگی دارد که آن را مافوق بقیه قرار می‌دهد. در حقیقت این کمپین چهار درس برای برندها به همراه دارد بنابراین بازاریابان باید به این موارد توجه داشته باشند. Continue reading “درس‌هایی که برندها باید از چالش سطل یخ بیاموزند”

هفت درس بازاریابی از چالش سطل یخ

چالش سطل یخ چندین درس مهم را برای بازاریابان به همراه دارد تا با تلاش از طریق مهندسی معکوس، راز موفقیت‌های قابل توجه کمپین ALS را دریابند. چالش سطل یخ رویدادی است که یکبار در طول عمر اتفاق می‌افتد اما تحت شرایط مناسب، طوفان رسانه‌های اجتماعی می‌تواند تکرار شود. بنابراین درس‌های عملی بسیاری برای افراد حرفه‌ای بازاریابی وجود دارد تا به خلق احساس دیگری در رسانه‌های اجتماعی بپردازند. Continue reading “هفت درس بازاریابی از چالش سطل یخ”

«آهنگ زنده» آخرش چند؟!

سیدحسین قوامی: معروف است که می گویند «موسیقی غذای روح است»، برای همین است که معمولا در مراسم و جشن های مختلفی که توسط روابط عمومی ها برگزار می شود،‌ کنار پیش بینی پذیرایی و غذای جسم، قسمتی هم به غذای روح اختصاص پیدا می کند. اما بسته به اینکه سلیقه موسیقیایی شما چه باشد و چه مراسمی داشته باشید و از صدای چه خواننده ای خوشتان بیاید، باید سر کیسه را شل کرده و گاهی بابت تامین غذای روح مهمانانتان هزینه های گران تر و گزاف تری از غذای جسم شان بپردازید! Continue reading “«آهنگ زنده» آخرش چند؟!”

نقش ارتباطات در اقتصاد

قربانعلی تنگ شیر- مدرس دانشگاه – لازمه زندگی اجتماعی، برقراری و حفظ ارتباط با دیگران این است که تمام نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، برای ادامه حیات و بقای نسل امنیت، تامین معاش، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح زندگی و برخورداری از دستاوردهای ناشی از کار، تخصص و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی دیگران، به وسیله اشخاص دیگر، اعم از اشخاص طبیعی و حقوقی تامین و برطرف می شود . Continue reading “نقش ارتباطات در اقتصاد”