دوره های آموزشی

قلم اندیش با پشتوانه دانش و تجربیات ارزشمند، آماده برگزاری کارگاه ها و دوره های زیر برای سازمان ها و ارگان ها است…

[hr]

[columns] [span4]

مهارت برقراری ارتباط موثر

[/span4][span4]

کارگاه اصول و فنون روابط عمومی

[/span4][span4]

کارگاه ژورنالیسم و خبرنویسی

[/span4][/columns]

[columns] [span4]

کارگاه زبان بدن

[/span4][span4]

دوره ارتباطات سازمانی

[/span4][span4]

کارگاه مکاتبات اداری

[/span4][/columns]