ارتباط موثر

با کسب مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران می توانیم از تمام لحظات زندگی و کارمان لذت برده و زندگی بهتری داشته باشیم. کسب این مهارت خیلی هم مشکل نیست، فقط باید بخواهیم و تمرین کنیم. سرفصل موضوعات کارگاه: اهمیت ارتباطات، تعاریف و مفاهیم ارتباطات، کارکردهای ارتباطات، دسته بندی ارتباطات، مدل برقراری ارتباط کامل، موانع برقراری ارتباط، منابع شکل گیری پارازیت ها و…

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

 

سایر فیلم ها