ارتباط موثر

[columns] [span6]

با کسب مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران می توانیم از تمام لحظات زندگی و کارمان لذت برده و زندگی بهتری داشته باشیم. کسب این مهارت خیلی هم مشکل نیست، فقط باید بخواهیم و تمرین کنیم. سرفصل موضوعات کارگاه: اهمیت ارتباطات، تعاریف و مفاهیم ارتباطات، کارکردهای ارتباطات، دسته بندی ارتباطات، مدل برقراری ارتباط کامل، موانع برقراری ارتباط، منابع شکل گیری پارازیت ها و…

[/span6][span6]

[/span6][/columns]

[hr]

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

[hr]

[icon icon=icon-youtube-play size=50px color=سایر فیلم ها ]

سایر فیلم ها