معنی در ارتباطات

معنی در ارتباطات

[columns] [span6]

  • معنی در ارتباطات
  • چرا گاهی حرف یکدیگر را متوجه نمی شویم؟!
  • گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد

[/span6][span6]

[/span6][/columns]

[hr]

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

[hr]

[icon icon=icon-volume-up size=50px color=سایر پادکست ها ]

سایر پادکست ها