• معنی در ارتباطات
  • چرا گاهی حرف یکدیگر را متوجه نمی شویم؟!
  • گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

سایر پادکست ها