این پادکست گزیده یک دوره ۴ ساعته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

سایر پادکست ها