گزیده دوره ارتباط موثر برای کارمندان یکی از وزارتخانه ها

برخی از سرفصلها: مفاهیم ارتباطات، موانع ارتباط، مهارتهای ارتباط کلامی و غیرکلامی و…

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

سایر پادکست ها