گزیده دوره ارتباط موثر

گزیده دوره ارتباط موثر

[columns] [span6]

گزیده دوره ارتباط موثر برای کارمندان یکی از وزارتخانه ها

برخی از سرفصلها: مفاهیم ارتباطات، موانع ارتباط، مهارتهای ارتباط کلامی و غیرکلامی و…

[/span6][span6]

[/span6][/columns]

[hr]

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

[hr]

[icon icon=icon-volume-up size=50px color=سایر پادکست ها ]

سایر پادکست ها