مخدری به نام فوتبال؟!

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب «دیالکتیک روشنگری» با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ و فرهنگ توده» می گویند:

 که صاحبان قدرت و سرمایه با تولید محصولات تخدیر کننده، سعی در فراموش کردن تناقض موجود بین «آنچه هست» با «آنچه باید باشد» را دارند، بنابراین با تولید محصولات سرگرم کننده سعی می کنند با همسان سازی مخاطبان، آنها را از فکر کردن به دنیای بهتر بازدارند … Continue reading “مخدری به نام فوتبال؟!”

نظریه مارپیچ سکوت

رسانه ها قدرت زیادی دارند تا آنجا که می توانند شما را جادو کنند و سررشته افکارتان را در دست بگیرند. اما اگر به آنها علاقه ای نداشته باشید، اگر نتوانند شما را جادو کنند و اگر نتوانند در عقایدتان تغییری ایجاد کنند، باز هم می توانند دست و پایتان را ببندند و به سکوت وادارتان کنند. Continue reading “نظریه مارپیچ سکوت”

انبوه خلق و تقلید

این اصطلاح توسط گوستاو لوبون، جامعه شناس فرانسوی مطرح شد که نظریات وی در زمینه روانشناسی اجتماعی مشهور است. منظور از انبوه خلق عده‌ای از افراد هستند که در عمل مشخصی یا بروز حادثه‌ای گرد هم می‌آیند و دارای ویژگی‌هایی چون وجود احساسات و هیجانات آنی ،نداشتن تشکل و انسجام، به وجود ارتباط موقت و ناپایدار میان افراد، از دست دادن حس تشیخص و پیوستن به گروه و در نهایت عدم وجود هدف قبلی و اندیشیده می‌باشد. Continue reading “انبوه خلق و تقلید”