روابط عمومی ها، اهرم اجرایی مسئولیت اجتماعی سازمان ها


سیدحسین قوامی
ـ مسئولیت اجتماعی  Social responsibility در کنار مفاهیم دیگری چون «توسعه پایدار» (Sustainable development) از جمله مقولاتی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل قرار گرفت و با استقبال دیگر سازمان ها و نهادها مواجه شد و در دستور کار شرکت ها قرار گرفت. Continue reading “روابط عمومی ها، اهرم اجرایی مسئولیت اجتماعی سازمان ها”

چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند

چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند … در این پاییز غم‌انگیز نیز قرعه فال به نام گل دیگری افتاد و فرزانه ای گرانقدر و گران سنگ از میان مان رفت.

  Continue reading “چه رسم نامبارکی است که گل‌ها قربانیان پاییزاند”