الگوی ارتباطی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها

ارسال شده در: علوم ارتباطات | ۰

حسین اسکندری تغییرات مداومی که در سطح و عمق جامعه در جریان است، باعث شده است که دیگر نتوان انتظار داشت نظام‌های رسمی آموزشی افرادی را تربیت کنند که تمام مهارت‌های مورد نیاز سازمان‌ها را دارا باشند. از اینرو بسیاری … ادامه یافت