اولین نشست انجمن بین المللی روابط عمومی در خاورمیانه برگزار می شود

برای نخستین بار در خاور میانه، امارات متحده عربی (UAE )، نشست روابط عمومی ایپرا ( انجمن بین المللی روابط عمومی) را که قرار بود سال ۲۰۱۴ بر گزار شود ،در سال ۲۰۱۵میزبانی خواهد کرد. این نشست توسط انجمن بین المللی روابط عمومی – شعبه خلیج فارس (IPRA-GC) سازماندهی شده و در هتل فیرمونت باب البحر در ابوظبی برگزار می‌شود. Continue reading “اولین نشست انجمن بین المللی روابط عمومی در خاورمیانه برگزار می شود”