درس‌های رسانه‌ای حادثه منا

ارسال شده در: رسانه, ژورنالیسم, علوم ارتباطات | ۰

هنگام بازنشر هر مطلبی باید به یاد داشته باشیم که مخاطب و گیرنده آنچه ما ارسال می‌کنیم ممکن است بستگان و دوستان یکی از همین جان‌باختگان باشد. برای لحظه‌ای باید خودمان را جای آنها بگذاریم و تصور کنیم آنها از … ادامه یافت