نذر و نشر آگاهی

سیدحسین قوامی: ماه محرم و مضامینی چون آزادگی، ظلم‌ستیزی، عزت گزینی و … بیش از ۱۴۰۰ سال است که در هم تنیده و به قامت یک تاریخ قد کشیده است. هرساله در سالگرد آن حماسه، بر سر هر کوی و برزن پرچمی برافراشته و مراسمی برپا شده و نذوراتی توزیع می‌شود. اما محرم امسال و بزرگذاشت حماسه حسینی با اتفاقات متفاوتی چون نذر کتاب، نذر اهدای خون و … همراه بود. Continue reading “نذر و نشر آگاهی”

خلاصه فصل ششم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

فصل ششم:نقد رهیافت‌های ارتباطی در توسعه جهان سوم

در این فصل نگاهی انتقادی به راهبردهای ارتباطی مورد استفاده برای هدایت تغییرات اجتماعی در کشور های جهان سوم می‌افکنیم. Continue reading “خلاصه فصل ششم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)”

خلاصه فصل پنجم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

از نظر دو سوم مردم روی زمین، این معنای مثبت کلمه “توسعه” یادآور چیزی است که آنان از آن برخوردار نیستند. این کلمه یادآور شرایطی نامطلوب و شرم آور است. برای رهایی از آن آنان مجبورند که برده تجربیات و رویاهای دیگران شوند. Continue reading “خلاصه فصل پنجم کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)”

خلاصه فصل اول کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)

فصل اول: مقدمه ای بر ارتباطات،‌ توسعه و توانمندسازی در جهان سوم

این فصل از زیر مجموعه جهان سوم، ارتباطات، توسعه، ارتباطات و توسعه، توانمندسازی، ارتباطات توسعه  تشکیل شده است که در ذیل با توجه به تقسیم بندی فصل به خلاصه مطالب مندرج در این فصل اقدام شده است. Continue reading “خلاصه فصل اول کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم (سری دوم)”

خلاصه فصل پنجم ارتباطات و توسه در جهان سوم

ازنظر دو سوم مردم روی زمین، این معنای مثبت کلمه «توسعه» یادآوری چیزی است که آنان از آن برخوردار نیستند. این کلمه یا آور شرایطی نا مطلوب و شرم آور است. برای رهایی ازآن، آنان مجبورند که برده تجربیات و رویاهای دیگران شوند. Continue reading “خلاصه فصل پنجم ارتباطات و توسه در جهان سوم”

خلاصه فصل چهارم ارتباطات و توسعه در جهان سوم

بیشتر رویه های عملی و دانش نظری توسعه در ادبیات توسعه جهان سوم با نظریه نوسازی سازگار است. در هر دو سطح خرد و کلان ارتباطات به عنوان محصول و محرک رشد و توسعه اقتصادی نگریسته می شود. Continue reading “خلاصه فصل چهارم ارتباطات و توسعه در جهان سوم”