محورهای هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت اعلام شد

هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در قالب ۶ محور اصلی و ١٢ قالب اثر با مشارکت روابط عمومی های صنعت نفت برگزار می شود. Continue reading “محورهای هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت اعلام شد”