پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.