برگزاری نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت های روابط عمومی

نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت‌های روابط‌عمومی با مشارکت بیش از ۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی ۲۲ دی ۱۳۹۲ یعنی یک روز قبل از برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در هتل ارم تهران با حضور استاد … ادامه یافت