سرایت موج توقف انتشار چاپی مطبوعات از آمریکا به اروپا

ارسال شده در: ژورنالیسم | ۰

روزنامه ” لویدز لست” با ۲۸۰ سال سابقه به عنوان یکی از قدیمی ترین نشریات جهان، از انتشار باز ایستاد و از این پس تنها نسخه های اینترنتی آن منتشر و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.