نقش شبکه های اجتماعی در انقلاب مصر

این نوشتار پژوهشی در راستای بررسی نقش شبکه های احتماعی در انقلاب مصر می باشد .

اعتراضاتی که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر با هدف سرنگونی دولت حسنی مبارک صورت گرفت  ، پرسش‌های مهمی را درباره نقش رسانه ها بویژه شبکه های اجتماعی ، در تحولات سیاسی این کشور مطرح کرد. Continue reading “نقش شبکه های اجتماعی در انقلاب مصر”