فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران، فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اعلام شد. Continue reading “فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران”