ماه عسل یا ماه شکر؟!

سیدحسین قوامی: «ماه عسل» یکی از برنامه های پربیننده ای است که در ماه رمضان سال ۸۶ متولد شد و به سرعت توانست مخاطبان پر و پا قرصی را جذب نماید.