بخشنامه جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی در خصوص انتصاب در روابط عمومی‌ها

معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها از آنان خواست در انتخاب افراد برای تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود. Continue reading “بخشنامه جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی در خصوص انتصاب در روابط عمومی‌ها”