نذر و نشر آگاهی

سیدحسین قوامی: ماه محرم و مضامینی چون آزادگی، ظلم‌ستیزی، عزت گزینی و … بیش از ۱۴۰۰ سال است که در هم تنیده و به قامت یک تاریخ قد کشیده است. هرساله در سالگرد آن حماسه، بر سر هر کوی و … ادامه یافت

خلاصه فصل سوم ارتباطات و توسعه در جهان سوم

نوسازی، قدرتمندترین پارادایم برخاسته از دوره بعد از جنگ جهانی دوم بود که نتایج عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشت.