خبر خوش سخنگوی وزیر فرهنگ به اصحاب رسانه

سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب قانون انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت خبر داد و این اتفاق را یک نوید خوب برای مردم و اصحاب رسانه دانست.

مسئولیت اجتماعی و کمیسیون هاچینز

با پیدایش تلویزیون و گسترش رادیو زمینه برای پخش صحنه های خشونت و  روابط جنسی فراهم شد و  همه شرایط برای ارزش زدایی در فعالیتهای رسانه ای  فراهم شد. بسیاری از مردم به ابتذال و بی بندوباری در رسانه‌ها به … ادامه یافت