آژیر قرمزی که می شنوید، نشانه تهاجم رسانه ها به واقعیت است!

✍ سیدحسین قوامی: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۶) روزنامه های وطن امروز و شرق برای یک تصویر و رویداد مشترک، دو تیتر کاملا متفاوت منتشر کردند.