چگونه یک روابط عمومی بد باشیم؟!

روابط عمومی ها به دلیل چالش های متعددی که با آن رو به رو هستند خطاهای زیادی مرتکب می شوند؛ خطاهایی که در دنیا از آن به عنوان فجایع روابط عمومی یاد می شود و می تواند حتی به ورشکستگی … ادامه یافت

مدل شایستگی متخصص روابط عمومی

سید حسین قوامی (مدیر روابط عمومی و روزنامه نگار) ایوب اسماعیلی (مدرس و پژوهشگر حوزه منابع انسانی) این مقاله در شماره ۸۸ ماهنامه روابط عمومی منتشر شده است