خبر خوش سخنگوی وزیر فرهنگ به اصحاب رسانه

سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب قانون انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت خبر داد و این اتفاق را یک نوید خوب برای مردم و اصحاب رسانه دانست.