بررسی «تاثیر رسانه های نوین بر تولید محتوا» در کنفرانس روابط عمومی ایران

مقاله «تاثیر رسانه های نوین بر تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومی» به عنوان مقاله برگزیده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ارائه شد. Continue reading “بررسی «تاثیر رسانه های نوین بر تولید محتوا» در کنفرانس روابط عمومی ایران”

فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران، فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران اعلام شد. Continue reading “فهرست سخنرانان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران”