ما را چه می‌شود؟!

در ارتباطات غیر کلامی، رنگ‌ها یکی از سریعترین روش‌های انتقال پیام و معنی هستند که بدون رد و بدل کردن حرف و کلامی، می‌توانند مفهوم مشخصی را منتقل نمایند. برای مثال رنگ چراغ راهنمایی رانندگی حامل پیام واضح و مشخصی برای رانندگان است. ادامه “ما را چه می‌شود؟!”

نقش روابط عمومی در تخریب نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا!

✍سیدحسین قوامی

#روابط_عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباطات موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با آن در ارتباط اند انجام می‌دهد. ادامه “نقش روابط عمومی در تخریب نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا!”

پیام چیست، گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی

 

بخش پیام های کلامی از کتاب “ارتباط شناسی” نوشته دکتر مهدی محسنیان راد

مبحث پیام را با این پرسش، “دیوید برلو” آغاز می‌کنیم که چه عواملی در پیام وجود دارد که می‌تواند منتج به تأثیرهای مطلوب و مورد نظر شود؟ او پیام را چنین تعریف می‌کند: ادامه “پیام چیست، گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی”