پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد

با همت انجمن روابط عمومی ایران سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد. این سند پس از مراحل تصویب در انجمن، برای طی سایر مراحل تا تبدیل آن به قانون مورد پیگیری قرار می گیرد. ادامه “پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد”

دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی برگزار شد

دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی صبح روز پانزدهم شهریور ماه با حضور محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور،‌ مدیران و کارشناسان روابط عمومی؛ رسانه و ارتباطات و دیگر دست‌اندرکاران این حوزه برگزار شد. ادامه “دومین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی برگزار شد”