برگزاری نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت های روابط عمومی

نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت‌های روابط‌عمومی با مشارکت بیش از ۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی ۲۲ دی ۱۳۹۲ یعنی یک روز قبل از برگزاری دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در هتل ارم تهران با حضور استاد ارتباطات دکتر احمد یحیایی ایله ای برگزار شد. ادامه “برگزاری نخستین کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیت های روابط عمومی”