بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود کیفیت عملکرد کارگزاران روابط عمومی

یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت عملکرد مدیران وکارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد . هوش هیجانی سبب افزایش قدرت کار فردی و گروهی در افراد، تصمیم گیری راحت تر، بهبود روابط با مشتریان، افزایش خلاقیت افراد در حل تعارض ها و مشکلات و افزایش مهارت های کار گروهی می شود نتایج یافته ها نشان می دهد. ادامه “بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود کیفیت عملکرد کارگزاران روابط عمومی”

روابط عمومی بی رسانه، شیر بی یال و دم و اشکم است!


سیدحسین قوامی

منتشر شده در شماره ۸۰ ماهنامه روابط عمومی

 روزی یک فرمانده‌ی نظامی از یکی از سربازهایش پرسید: «چرا در مقابل دشمن نماندی و پا به فرار گذاشتی؟» سرباز بلافاصله جواب داد: «به هزار و یک دلیل!» فرمانده گفت: «دلیل اول چه بود؟» سرباز گفت: «اسلحه نداشتم!» … و اینگونه بود که فرمانده از پرسیدن دلایل دیگر منصرف شد! ادامه “روابط عمومی بی رسانه، شیر بی یال و دم و اشکم است!”