برخی آثار مطبوعاتی

اجتماعی

جور دیگر باید دید (9 مرداد ۱۳۸۲) روزنامه آفتاب یزد

زباله های بیمارستانی تهدیدی برای سلا مت شهروندان (30 مرداد ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

اکس می ترکونیم که بی غم بشیم! (24 دی ۱۳۸۲) روزنامه جوان

زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید؟! (۲۷ مرداد ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

سربازی نوعی بازی ملی ـ محلی است (۶ آذر ۱۳۸۲) روزنامه آفتاب یزد

 

سیاسی

قدرت حق را می سازد (۳ آبان ۱۳۸۲) روزنامه آفتاب یزد

از دانشجویان پیرو خط امام هستم، از سفارت آمریکا تماس می‌گیرم! (۱۳ آبان ۱۳۸۵) روزنامه آفرینش

نگاهی به اعتراضات دانشجویی در مقابل سفارت انگلیس (۷ خرداد ۱۳۸۳) روزنامه آفتاب یزد

 

فرهنگی هنری

سینما علیه سینما (۱۵ بهمن ۱۳۸۷) سایت خبری عصر ایران

اهمیت نذر فکری فرهنگی و اجتماعی (19 آبان ۱۳۹۴) روزنامه شرق

دو نکته مغفول یک درگذشت (3 آذر ۱۳۹۳) روزنامه شرق

 

اقتصادی

مهار بیکاری، از شعار تا عمل (۲۹ مرداد ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

«صندوق ذخیره ارزی» به نام بخش خصوصی، به کام دولت!(۱۳ شهریور ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

دنیا به کام زالوها (۱۵ مهر ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

افزایش قیمت بلیت،‌ امنیت پرواز نمی‌آورد (25 مرداد ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

طرح خوب با مکانیزم نه چندان خوب! (۲۳ مرداد ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش

 

طنز

انواع مدیریت (۱۴ آذر ۱۳۸۸) روزنامه اندیشه نو

چاقوی زنجان! (اول آذر ۱۳۸۷) سایت خبری عصر ایران

 

سایر

من شریعتی متهم به هر اتهامی (۲۹ خرداد ۱۳۸۲) روزنامه آفتاب یزد

این ره که می‌رویم به ترکستان است! (۵ مرداد ۱۳۸۵) روزنامه آفرینش

کسب رتبه سوم جشنواره فانوس در رشته «تحلیل و مقاله» و «طنز» (۴ شهریور ۱۳۸۶) روزنامه آفرینش