ارتباط موثر

با کسب مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران می توانیم از تمام لحظات زندگی و کارمان لذت برده و زندگی بهتری داشته باشیم. کسب این مهارت خیلی هم مشکل نیست، فقط باید بخواهیم و تمرین کنیم. سرفصل موضوعات کارگاه: اهمیت ارتباطات، تعاریف و مفاهیم ارتباطات، کارکردهای ارتباطات، دسته بندی ارتباطات، مدل برقراری ارتباط کامل، موانع برقراری ارتباط، منابع شکل گیری پارازیت ها و…

 

 

سایر فیلم ها