معنی در ارتباطات

معنی در ارتباطات

معنی در ارتباطات

  • چرا گاهی حرف یکدیگر را متوجه نمی شویم؟!
  • گزیده ای از کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

 

سایر پادکست ها