گزیده دوره آموزشی زبان بدن

گزیده دوره آموزشی زبان بدن

این پادکست گزیده یک دوره ۴ ساعته است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر یا برگزاری دوره های مشابه تماس بگیرید

 

سایر پادکست ها