پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد

با همت انجمن روابط عمومی ایران سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد. این سند پس از مراحل تصویب در انجمن، برای طی سایر مراحل تا تبدیل آن به قانون مورد پیگیری قرار می گیرد. ادامه “پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد”

بخشنامه در خصوص استفاده از نیروهای باتجربه، متخصص و کارآمد در زمان انتصاب افراد برای تصدی پست های سازمانی مرتبط با روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۳,۰۷,۱۴

بخشنامه در خصوص استفاده از نیروهای باتجربه، متخصص و کارآمد در زمان انتصاب افراد برای تصدی پست های سازمانی مرتبط با روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۳,۰۷,۱۴
ادامه “بخشنامه در خصوص استفاده از نیروهای باتجربه، متخصص و کارآمد در زمان انتصاب افراد برای تصدی پست های سازمانی مرتبط با روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۳,۰۷,۱۴”

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی با اعمال اصلاحات

هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۱۲ /۲۰۸۲س‌خ مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌ جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی را تصویب نمود که یک اصلاحیه در تاریخ 24/07/1390 و اصلاحیه دیگر در تاریخ 1391,04,11 اعمال شد.

بنابراین متن نهایی به قرار زیر است:

ادامه “آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی با اعمال اصلاحات”

اصلاح آیین نامه اصلاحی موضوع نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۱,۰۴,۱۱

نظر به اینکه در بند (۹‏) تصویب نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ عبارت های “ماده (۱۱‏)” به صورت “ماده (۱۲‏)” تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.

علی صدوقی

اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۰,۰۷,۲۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۴۷۳۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دفتر رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۳۵۴/ت۳۷۳۷۴هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می شود: ادامه “اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۰,۰۷,۲۴”

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۶,۰۲,۲۳

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۳۱۲/۲۰۸۲ س خ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: ادامه “آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۶,۰۲,۲۳”

جایگاه و خطوط کلی وظایف روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مصوب ۱۳۷۴,۰۳,۲۳

شورای عالی سیاستگذاری تبلیغات دولت در جلسه مورخ ۲۳ /۳/ ۱۳۷۴ خود جایگاه و خطوط کلی وظائف روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

این مصوبه که به تایید ریاست محترم جمهوری رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می شود. ادامه “جایگاه و خطوط کلی وظایف روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مصوب ۱۳۷۴,۰۳,۲۳”

آیین‌نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۱,۰۴,۰۲

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۴/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۲۷۷۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۵ وزارت ارشاد اسلامی آئین‌نامه راجع به همکاری روابط عمومی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را بشرح زیر تصویب نمودند. ادامه “آیین‌نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۱,۰۴,۰۲”

آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۵۳,۱۲,۲۸

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۲۱/۵۱/۳۳۴۹۶ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ وزارت اطلاعات و جهانگردی و باستناد بند هـ ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را بشرح زیر تصویب نمودند: ادامه “آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۵۳,۱۲,۲۸”