پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی

هوشمند سفیدی:یک بنده خدایی که خودش را کارشناس روابط عمومی معرفی کرده نامه ای را به سازمان استاندارد نوشته که در آیین هایی که ما برگزار می کنیم تهمت لوح فروشی به ما زده که در جای خود قابل پیگرد قانونی است.

ادامه “پاسخ هوشمند سفیدی به انتقادات وارده به لوح فروشی و آیین سرآمدان روابط عمومی”

بایدها و نبایدها در سرآمدی روابط عمومی

چندسالی است که سازمان استاندارد نیز وارد حوزه روابط عمومی شده است و تندیس و لوح استاندارد روابط عمومی را به برترین های روابط عمومی اعطاء می کند. اما سوال اینجاست که آیا می توانیم در این اوضاع نابسامان روابط عمومی در کشور سخن از استانداردها و سرآمدی روابط عمومی بزنیم؟

  ادامه “بایدها و نبایدها در سرآمدی روابط عمومی”

کاربرد روش‌های پژوهشی پیشرفته به روابط عمومی‌ها آموزش داده می‌شود

با برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی و ارائه ۱۲ مقاله در قالب کارگاه‌های آموزشی در حاشیه کنفرانس «بررسی روش‌های پیشرفته و کاربردی در روابط عمومی»، کاربرد روش‌های پژوهشی پیشرفته به روابط عمومی‌های کشور آموزش داده می‌شود. ادامه “کاربرد روش‌های پژوهشی پیشرفته به روابط عمومی‌ها آموزش داده می‌شود”

بررسی راه اندازی کارشناسی ارشد و دکتری برای پذیرش مدیران و کارشناسان روابط عمومی

با پیگیری و تفاهم دبیرخانه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی (موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان)، زمینه راه اندازی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری روابط عمومی و ارائه تسهیلات برای ورود مدیران و کارشناسان روابط عمومی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد. ادامه “بررسی راه اندازی کارشناسی ارشد و دکتری برای پذیرش مدیران و کارشناسان روابط عمومی”

روابط عمومی و ارتباطات طلایی با کارکنان

یکی از شکاف‌های مهم در قلب سازمانها، غفلت از ارتباطات داخلی در قبال گرایش بیش از حد به سمت ارتباطات بیرونی است؛ حال آنکه در خط عملیات هر سازمانی، نیروهای داخلی قرار دارند و بینش و کنش آنان است که نخستین داوریها را درباره آن سازمان شکل می دهد. ادامه “روابط عمومی و ارتباطات طلایی با کارکنان”

پیگیری نتایج فعالیتهای روابط عمومی با دو چشم باز

این روزها مسئله روابط عمومی برای آن دسته از شرکتهایی که رقابتی تر و به نوعی از سطح ارتباطات بالاتری برخوردار هستند، به صورت یک اصل بنیادین در آمده است، چرا که می باید متفاوت عمل کنند. ادامه “پیگیری نتایج فعالیتهای روابط عمومی با دو چشم باز”