پادکست

پادکست به معنای تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است.

 

 

نقش رسانه های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام
 

روابط عمومی در رادیو اقتصاد

معنی در ارتباطات

گزیده دوره ارتباطات سازمانی

گزیده دوره آموزشی زبان بدن

گزیده دوره ارتباط موثر

دوره مکاتبات اداری