پادکست

پادکست به معنای تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است.

[hr]

[columns] [span3]

گزیده دوره ارتباط موثر

[/span3][span3]

نقش رسانه های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام

[/span3][span3]

برنامه صدای توسعه با موضوع روابط عمومی در رادیو اقتصاد

[/span3][span3]

گزیده دوره آموزشی زبان بدن

[/span3][/columns]

 

[columns] [span3]

معنی در ارتباطات

[/span3][span3]

گزیده دوره ارتباطات سازمانی

[/span3][span3]

دوره مکاتبات اداری

[/span3][span3]

 

[/span3][/columns]