پادکست به معنای تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است.

گزیده دوره ارتباط موثر
نقش رسانه های نوین در تولید محتوا و انتقال پیام
برنامه صدای توسعه با موضوع روابط عمومی در رادیو اقتصاد
گزیده دوره آموزشی زبان بدن

 

معنی در ارتباطات
گزیده دوره ارتباطات سازمانی
دوره مکاتبات اداری