تصاویر

[tabs]
[tab title=”سخنرانی، ارائه و آموزش” start=open]

فرآیند آموزش بیش از آنکه به نفع مخاطبان باشد، موجب افزایش یادگیری و به روز ماندن دانش مدرس می شود. زین سبب همواره از این فرآیند استقبال کرده ام…

 

[/tab]
[tab title=”اجرای صحنه”]

سال دوم دانشگاه قرار شد از طرف انجمن علمی مراسمی در سالن اجتماعات برگزار کنیم؛ مقدمات کار به خوبی پیش رفت و برنامه ریزی لازم صورت گرفت تا به این سئوال رسیدیم: «مجری کی باشه؟!»… با فاصله کوتاهی از این سئوال، همه نگاه ها به طرف من برگشت! و اینگونه بود که اولین اجرای صحنه را در سال ۱۳۷۹ تجربه کردم و همچنان ادامه دارد…

 

[/tab]
[tab title=”عکاسی”]

عکاسی هنر آفریدن و خلق کردن است، دریچه ای برای مانا نگه داشتن و جاودانه کردن جهانی که دوست داریم. من هم گاهی از این دریچه به دنیا نگاه می کنم و به ثبت نماهایی که دوست دارم می پردازم …

 

[/tab]
[/tabs]