پیش نویس سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد

با همت انجمن روابط عمومی ایران سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران تدوین شد. این سند پس از مراحل تصویب در انجمن، برای طی سایر مراحل تا تبدیل آن به قانون مورد پیگیری قرار می گیرد.
به اعتقاد رئیس انجمن روابط عمومی ایران، در طی پنجاه سال گذشته یکی از آرزوهای جامعه روابط عمومی ایران داشتن یک سند حرفه ای و قانونی برای تجلی، انتظام و تثبیت جایگاه فعالان آن بوده است. به واقع این امر مهم از مطالبات بزرگ اعضاء خانواده روابط عمومی ایران بوده و انجمن هم به عنوان قدیمی ترین نهاد صنفی در این حرفه، بر خود فرض دانست که با همت تعدادی از اعضاء پیشکسوت و فرهیخته جامعه روابط عمومی این آرزو را محقق سازد.

برای آشنایی جامعه روابط عمومی ایران از مفاد این سند و اظهار نظر و ارائه انتقادات و پیشنهادات، فایل آن در اینجا بارگزاری شده است.